Na stráži

nad loukou se soumrak snáší,
celý tábor šel už spát
jsem to ale v pìkné kaši
na stráži teï musím stát
------------------------
rf
hlídat v noci to je psina
všude koukaj potvùrky
není to však moje vina,
že mám gatì na šòùrky
------------------------
v lese houká òáká sova
vítr šustí ve vìtvích
za stany procházím znova
kuš a nìkdo právì kýchl
-----------------------
rf
------------------------
žáby kuòkaj u rybníka
hejkal èíhá za stromem
támhle vidím trpaslíka
ke stožáru šup honem....
------------------------
rf
------------------------
náhle øev se ozve z blízka
panika se  nabídla
z druhé hlídky Jirka vøíská
že jsou tady strašidla
-----------------------
rf
-----------------------
na hlídku u nikdy nejdu
už jsem z toho celý cvok
bez strašidel se obejdu
pøijïte za mnou pøíští rok